PROJEKT

Nuestras Madres

Nuestras Madres

Förstudie för ett Diaspora-konstarkiv

Förstudie för ett Diaspora-konstarkiv

Enfaldsenkäten

Enfaldsenkäten

Brev från Jordbro

Brev från Jordbro

IDA har fått stöd från Kulturbryggan, Haninge kommun, Stockholms stad och Helge Ax:sson Stiftelse för olika projekt och initiativ under 2016-2017.