Nuestras Madres 

Verket Nuestras Madres är en kollektiv workshop i form av en ritual.  

Genom ritualen skapas ett utrymme för närvaro och delande, ett safe space där vi berättar om våra mödrar, deras historia och erfarenheter. Detta delande handlar om att upphöja och värna om de kunskaper som våra mödrar bär på. En kunskap som anspelar på överförandet från förälder till barn. 

Nuestras Madres undersöker frågor om privat och offentlighet kopplat till normer kring genus och kunskapsöverföring. Ritualen samlar deltagarna runt ett bord. I många hem är diskussionerna sobre la mesa (över köksbordet) ett tillfälle för diskussioner och kunskapsöverföring. Likväl är familjemiddagen ett gemensamt delande som samlar familjen och det kollektiva bandet stärks - eller utmanas. Familjemiddagen är starkt kopplat till kvinnlig produktion. Liksom broderi. Inom den västerländska konsten har textila konstverk och handarbete nedvärderats. Att deltagarna ägnar sig åt broderi medan de upphöjer kvinnligt kunskapsproduktion ser vi som ett politisk akt.  

 I verket Nuestras Madres är det kollektiva ett viktigt inslag. Delandet av berättelser öppnar för närhet och tillfälligt släktskap. Den som sitter vid bordet har potentialen att förvandlas till en tillfällig moder som lär oss andra som lyssnar. Verket handlar om att upphöja mödrars kunskap som en källa för formandet av människan i samhället. Det som kodas som kvinnligt hemarbete är något som inte värderas i samhället som viktig kunskapsproduktion.  

 Nuestras Madres är ett kollektivt verk i process. Delandet, sobre la mesa, resulterar fysiskt  i en bordsduk som bär våra mödrars namn broderat i det vita tyget. Själva berättelserna och kunskaperna som deltagarna har delat med sig av får ta plats i ett textverk, poemet Nuestras Madres.  

Både bordsduken och poesiverket är ett verk i  process och byggs på i och med att verket genomförs i olika sammanhang. 

 Kontakta oss på  info@i-d-a.se för mer information
Projektet genomfördes med stöd av Kulturbryggan

Poem