Diaspora konstarkivet

I Sista året har IDA genomfört ett förstudie om en framtida diaspora konstarkiv. Projektet hade olika delar. Först har vi intervjuat flera konstnärer med diaspora bakgrund och samlat in ny kunskap om hur det är att vara konstnär med diaspora bakgrund i Sverige. Vi har också tittat på samlingar i statliga konstinstitutioner och muséer och fått en bild av hur konst från konstnärer med diaspora bakgrund representeras i olika samlingar.

Projektet har fåt stöd från Kulturbryggan 2016-17