ENFALDSKÄTEN

Hur arbetar din institution för enfald och normbejakande?

Under december 2016 skickade IDA ut en enkät som ställde frågor kring enfald och normbejakande till 74 konstinstitutioner över hela Sverige. Dessa fick möjlighet att svara på hur de arbetar för enfald och normbejakande. Frågorna var ställda till chefer och intendenter på konstinstitutionerna.

Genom enkäten hoppades vi väcka frågor kring mångfaldsbegreppet men även få svar hur institutionerna arbetar med frågan. För att underlätta för institutionerna skickade IDA frågorna på baksidan av ett frankerat vykort. Bara att svara och posta tillbaka till oss.

Vi fick svar från åtta anonyma institutioner och förde dialog med några andra om syftet med enkäten.

IDA valde att arbeta med enkäten som form för att undersöka hur begrepp standardiseras på institutioner. Begreppet mångfald, liksom andra begrepp formulerade av en priviligerad grupp, upprätthåller mekanismer som reproducerar exkludering och marginalisering. Forskaren Sara Ahmed skriver om policy-dokument som snarare reproducerar exkludering och rasifierar personer än motverkar det :”Policyvärlden lägger gigantisk vikt vid lösningar. Att fokusera på lösningar blir ett sätt att dölja konsekvenserna av rasism – de döljer till och med själva problemen och ger i stället intrycket av att vi uppnått jämställdhet och mångfald, att vi har “löst” det”. Läs Ulrika Dahls intervju med Sara Ahmed här. Enfaldsenkäten inspirerades av Mångfaldsenkäten som Riksutställningar skickade ut till konstinstitutioner 2014 och de avslöjande svaren de fick från institutionerna. 

IDA valde att använda sig av enkätsformen för att undersöka osäkrandet av det standardiserade formatet, både i språket och som form. Vi ville utmana ängsligheten, också vår  rädsla för att utmana institutioner och personer med makt, genom humor och lek. Den trycktes på hårt papper i en upplaga av 100 exemplar. På baksidan screentrycktes för hand frågan VAD ÄR MÅNGFALD? spegelvänt, ett gestaltande av hur mångfaldsbegreppet kan och behöver vridas på och ifrågasättas. Enfaldsenkäten opererar som konstverk, vykort och frågeställning. 

Något som Enfaldsenkäten synliggjorde hos de svenska konstinstitutionerna är osäkerheten de visade i mottagningen av frågor som är paradoxala men gestaltade i en lätt igenkännbar och vanlig form. Men också ängsligheten som finns hos institutionerna vilket avslöjar deras brist på kunskap, erfarenheter och insikt kring exkludering. Ett exempel på detta är de svar på institutioner har fått tillfälle att svara på men också då vissa institutioner mailade IDA med frågor hur de kunde svara “rätt” på enkäten och uttryckte kritik att verket inte var bra.

Frågorna i enkäten var öppna för tolkningar och det fanns inget “rätt svar”. Några av respondenterna har kryssat i ATT de jobbar med enfald och normbejakande, vilket kan betyda både att de arbetar mot enfald och normbejakande likväl som att de arbetar för.

Har vi missat din institution? Eller tycker du att någon annan borde få enkäten? 
Vänligen kontakta oss, vi hjälper er gärna!
 
Med stöd från