IDA och Konstfrämjandet Stockholm bjuder till föreläsning och workshop

March 5, 2018home, kulturpolitik, policy, projekt, theory, workshops

Sedan 2016 bedriver IDA ett strategiskt arbete för ett konstfält som representerar den nutida svenska samhället. Tillsammans med Konstfrämjandet Stockholm bjuder vi till två event i mars 2018. Först, en föreläsning tisdagen den 20/03 kl 18 med Melanie Keen från Iniva i London som presenterar ett internationellt perspektiv på inkludering och representation i konstfältet. På söndag 25/03 kl 15 gör vi workshop “Vad gör “mångfald”?” där vi performativt dissekerar olika konstinstitutioners mångfaldshandlingsplaner- och policy dokument.

Att den svenska konstfältet lider av homogenitet är inget nytt. Konstfältet präglas av klasstillhörighet och strukturell rasism, vilket innebär att konstinstitutioner inte representerar det svenska samhället. En av många anledningar till detta tror vi handlar om urvalsprocesser vars smakkriterier stänger ute mångfalden av uttryck i den svenska kulturproduktionen. Fortfarande är konstnärer i diaspora verksamma i Sverige underrepresenterade på svenska kulturinstitutioner. För att motverka detta har institutioner bland annat arbetat med handlingsplaner och policydokument utifrån begrepp som “mångfald” och “inkludering”. Men rapporter och forskning visar att institutioners arbete med “mångfald” upplevs som oklar av tjänstepersoner både vad gäller definition och vad detta innebär i praktiken.

Arbetet med handlingsplaner och policydokument är vanligt inom institutioner vars metod och resultat sällan diskuteras offentligt eller redovisas. Något som behövs då dessa riskerar att ytterligare kategorisera, exkludera och legitimera en segregerad konstfält.

Med stöd från Stockholms stad.

Välkomna!

Se även Enfaldsenkäten

Välkommen på filmpremiär och boklansering 23 september på Bio Cosmopolite i Brandbergen!

September 11, 2017bok, film, home, projekt, ungdomar

Välkommen till premiären av filmprojektet Brev från Jordbro

och release av boken “Offentlig konst i Haninge – tre projekt där unga är med”
Plats: Bio Cosmopolite i Brandbergen centrum
Tid: Lördag den 23 september 12:00–14:00 (insläpp från 11:45)

Kortfilmerna visas på Bio Cosmopolite som förfilmer onsdagar och torsdagar
kl 18:30 till och med den 30 november.

läs mer här om eventet

 

Film med ungdomar i Jordbro

March 20, 2017film, home, projekt

I februari fick vi veta att vi blev valda att leda ett filmprojekt med ungdomar i Jordrbo i Haninge kommun. Vi kommer att arbeta med ungdomar i Porten, en fritidsgård i Jordbro och tillsammans kommer vi att skapa en serie kortfilmer som sedan ska visas under hela hösten på Bio Cosmopolite i Handen i Haninge kommun.

Projektet går ut på att ungdomar ska skapa egna berättelser, och att lära sig arbeta med film från idé till filmning, klippning och visning. Under våren kommer vi att hålla en serie workshops och samtal, samt besöka utställnignar och filmfestivaler och prata om film och filmskapandets betydelse för ungdomar idag.

Det kommer att bli en spännande vår för IDA!

IDAs ritual på The International Architecture & Feminisms konferens 2016 in Stockholm

December 5, 2016home, nuestras madres, projekt, workshops

 The ritual is a sacred act and interruptions dissipate energy/Ritualen är helig, avbrott skingrar energin.  

Ett bord i mitten av rummet dukades med ett vitt bomullstyg på vilket uppdragna garn- och tråd placerats. Vid varje plats låg nål och blyertspenna. Gästerna fick ett statement uppläst för sig innan hen trädde in i rummet och godta en överenskommelse. Om gästen godtog överenskommelsen blev hen inbjuden till ritualen med en välkomstdrink.  

 Runt det dukade bordet markerades en cirkel uppritad och sju vita levande ljus tändes för att hålla kvar energin och närvaron samt för att hålla ihop cirkelns syfte i detta tillfälliga utrymmet.  

 Deltagarna leddes in i cirkeln och fick sätta sig vid dukningen. När alla satt runt bordet med nålar i handen, läste vi en kort text om vad vi hade lärt oss av våra mödrar. Därefter bjöds gästerna in att berätta om sina mödrar samtidigt som de broderade in sina deras namn i det vita tyget.  

 Fingrar sökte fram garntrådar som drogs till sig. De som inte hade nålar skrev in med blyertspenna eller virkade garnet mellan fingrarna. Den första berättelsen var försiktig och följdes av en lång paus. Sedan tog en annan vid, och så småningom delade en efter en något om sin mor eller sina mödrar. Sorgsna eller fina berättelser, historier om enkla eller komplicerade relationer, nära eller avlägsna minnen om stunder och kunskaper från biologiska eller icke-biologiska mödrar, styvmödrar liksom mormödrar. Vi grät, skrattade och delade en öm stund. Den broderade duken finns kvar med våra mödrars namn som en påminnelse om deras kunskap. 

 Dagen efter läste vi från IDA ett poem om vad våra mödrar har lärt oss. Berättelserna från ritualen invävda i poemet.

/IDA 

IDA deltar i International Architecture & Feminisms (AHRA) 2016

October 10, 2016home, nuestras madres, projekt, workshops

IDA deltar i International AHRA Architecture & Feminisms-konferensen 17-19 november 2016 med den ritualbaserade workshopen NUESTRAS MADRES.

NUESTRAS MADRES (Our Mothers) is a workshop and ritual led by the art collective IDA. It is a space where we share our mothers’ stories and experiences. How has the knowledge from our mothers help us survive in society?

The discussions en la mesa (over the kitchen table) are a daily political act in many Latin American families. Even though the role of the mother and hir knowledge are usually connected to the home, they also take part in the construction of political subjects.

Inspired by these discussions, IDA will create a ritual where those stories that are rarely acknowledged in the public sphere become part of a larger narrative transmitted through reading, writing and reflection. Storytelling becomes a cathartic element where we share our mothers’ and our mothers’ mothers’ stories and experiences. As a method, the ritual creates a temporary collectivity.

Through NUESTRAS MADRES, IDA investigates issues in private and public space connected to gender norms and knowledge transfer.

NUESTRAS MADRES understands that a person has had or may have one or several mothers. A mother in this context does not need to be biological.

If you wish to participate, send us an email to lasmadres@i-d-a.se.
Limited availability.

Förstudie till ett arkiv om konst och diaspora i Sverige

September 18, 2016home, projekt

I juni fick vi besked från Kulturbryggan att förstudien för projektet "Arkivet för diasporisk konst: en avkoloniserande blick på svensk konst" beviljats med startstöd.

Projektet är en förstudie inför ett större undersökande konstnärligt projekt vilket ska lyfta fram berättelser från diasporan i svensk konstfält. Historier som tidigare inte fått utrymme i offentligheten lyfts fram och formar ett arkiv för svenska konstnärer i diasporan. Detta arkiv ska byggas tillsammans med konstnärer som delar vår erfarenhet av transkulturalitet, och som befinner sig inom diasporan.

Projektet använder sig av ett avkoloniserat perspektiv. Inom ramen för förstudiet för IDA en dialog med en svensk konstsamling och Sveriges konstinstitutioner kring representation.