IDAs ritual på The International Architecture & Feminisms konferens 2016 in Stockholm

December 5, 2016home, nuestras madres, projekt, workshops

 The ritual is a sacred act and interruptions dissipate energy/Ritualen är helig, avbrott skingrar energin.  

Ett bord i mitten av rummet dukades med ett vitt bomullstyg på vilket uppdragna garn- och tråd placerats. Vid varje plats låg nål och blyertspenna. Gästerna fick ett statement uppläst för sig innan hen trädde in i rummet och godta en överenskommelse. Om gästen godtog överenskommelsen blev hen inbjuden till ritualen med en välkomstdrink.  

 Runt det dukade bordet markerades en cirkel uppritad och sju vita levande ljus tändes för att hålla kvar energin och närvaron samt för att hålla ihop cirkelns syfte i detta tillfälliga utrymmet.  

 Deltagarna leddes in i cirkeln och fick sätta sig vid dukningen. När alla satt runt bordet med nålar i handen, läste vi en kort text om vad vi hade lärt oss av våra mödrar. Därefter bjöds gästerna in att berätta om sina mödrar samtidigt som de broderade in sina deras namn i det vita tyget.  

 Fingrar sökte fram garntrådar som drogs till sig. De som inte hade nålar skrev in med blyertspenna eller virkade garnet mellan fingrarna. Den första berättelsen var försiktig och följdes av en lång paus. Sedan tog en annan vid, och så småningom delade en efter en något om sin mor eller sina mödrar. Sorgsna eller fina berättelser, historier om enkla eller komplicerade relationer, nära eller avlägsna minnen om stunder och kunskaper från biologiska eller icke-biologiska mödrar, styvmödrar liksom mormödrar. Vi grät, skrattade och delade en öm stund. Den broderade duken finns kvar med våra mödrars namn som en påminnelse om deras kunskap. 

 Dagen efter läste vi från IDA ett poem om vad våra mödrar har lärt oss. Berättelserna från ritualen invävda i poemet.

/IDA 

IDA deltar i International Architecture & Feminisms (AHRA) 2016

October 10, 2016home, nuestras madres, projekt, workshops

IDA deltar i International AHRA Architecture & Feminisms-konferensen 17-19 november 2016 med den ritualbaserade workshopen NUESTRAS MADRES.

NUESTRAS MADRES (Our Mothers) is a workshop and ritual led by the art collective IDA. It is a space where we share our mothers’ stories and experiences. How has the knowledge from our mothers help us survive in society?

The discussions en la mesa (over the kitchen table) are a daily political act in many Latin American families. Even though the role of the mother and hir knowledge are usually connected to the home, they also take part in the construction of political subjects.

Inspired by these discussions, IDA will create a ritual where those stories that are rarely acknowledged in the public sphere become part of a larger narrative transmitted through reading, writing and reflection. Storytelling becomes a cathartic element where we share our mothers’ and our mothers’ mothers’ stories and experiences. As a method, the ritual creates a temporary collectivity.

Through NUESTRAS MADRES, IDA investigates issues in private and public space connected to gender norms and knowledge transfer.

NUESTRAS MADRES understands that a person has had or may have one or several mothers. A mother in this context does not need to be biological.

If you wish to participate, send us an email to lasmadres@i-d-a.se.
Limited availability.