IDA deltar i AOOO nätverksträff på IASPIS

May 13, 2018home, kulturpolitik

IDA deltog i Arts Out of Office konferens den 3 maj 2018, och bidrog med en performance-poem som sammanfattade dagens program som bestod av workshops, föreläsningar, paneler och samtal. I AOOO, som arrangeras av Konstfrämjandet Stockholm med Caroline Malmström, Per Hasselberg, och Sebastian Dahlqvist deltar flera nordiska och europeiska organisationer. Eventet började med en workshop av Livia Pancu från Transit/Rumänien med överlevnadsstrategier för små konstorganisationer – hur sköra är vi inför politiska förändringar som drabbar kultursektorn allra först?  IDA skrev poemet “We have heard that..” som består av verser som fungerade som en ekokammare från dagens framställningar. Under eventet har deltagarna bidragit med krav som sedan skrevs live på ett kravlista-manifest som sedan skrevs under av alla deltagare och skickades till kulturministern.

IDA och Konstfrämjandet Stockholm bjuder till föreläsning och workshop

March 5, 2018home, kulturpolitik, policy, projekt, theory, workshops

Sedan 2016 bedriver IDA ett strategiskt arbete för ett konstfält som representerar den nutida svenska samhället. Tillsammans med Konstfrämjandet Stockholm bjuder vi till två event i mars 2018. Först, en föreläsning tisdagen den 20/03 kl 18 med Melanie Keen från Iniva i London som presenterar ett internationellt perspektiv på inkludering och representation i konstfältet. På söndag 25/03 kl 15 gör vi workshop “Vad gör “mångfald”?” där vi performativt dissekerar olika konstinstitutioners mångfaldshandlingsplaner- och policy dokument.

Att den svenska konstfältet lider av homogenitet är inget nytt. Konstfältet präglas av klasstillhörighet och strukturell rasism, vilket innebär att konstinstitutioner inte representerar det svenska samhället. En av många anledningar till detta tror vi handlar om urvalsprocesser vars smakkriterier stänger ute mångfalden av uttryck i den svenska kulturproduktionen. Fortfarande är konstnärer i diaspora verksamma i Sverige underrepresenterade på svenska kulturinstitutioner. För att motverka detta har institutioner bland annat arbetat med handlingsplaner och policydokument utifrån begrepp som “mångfald” och “inkludering”. Men rapporter och forskning visar att institutioners arbete med “mångfald” upplevs som oklar av tjänstepersoner både vad gäller definition och vad detta innebär i praktiken.

Arbetet med handlingsplaner och policydokument är vanligt inom institutioner vars metod och resultat sällan diskuteras offentligt eller redovisas. Något som behövs då dessa riskerar att ytterligare kategorisera, exkludera och legitimera en segregerad konstfält.

Med stöd från Stockholms stad.

Välkomna!

Se även Enfaldsenkäten