Activism, Vulnerable Bodies, Art, and Technology

February 8, 2019home

On February 9th, 2019, we have invited two incredible and inspiring activists and researchers from Brazil and Sweden for a panel discussion and workshop about activism, vulnerable bodies, art and technology featuring the Afro-Brazilian activist, researcher and social organizer Silvana Bahia, creator of PretaLab in Rio de Janeiro, and Rebecca Vinthagen, director of SETTINGS, and the project All Set for Action, held at Konsthall C.

We have organized a talk, panel discussion and workshop about political mobilization, vulnerable bodies, tactical media, and participation using mobile technologies in times of fragile democracies. How do we put thoughts into action? and technology This is a collaboration between IDA (Institute for the Decolonization of Art) together with Konstfrämjandet Stockholm in collaboration with Konsthall C in Stockholm.

PRESENTATIONS
Communication, Narratives and Inventiveness by Afro-Brazilian women in Brazil – By Silvana Bahia/PretaLab
The last decade in Brazil has been marked by the creation of public policies that have allowed increased access to higher education for the Afro-Brazilian population in Brazil together with an array of technological innovations, especially in the field of communications. The rise of new voices and narratives have broken new ground for the representation of minorities, especially for Afro-Brazilian women, in a country marked by structural racism as a consequence of its colonial history and contemporary conservatism. The lecture will focus on alternative media and community-based initiatives, especially in regards to Afro-Brazilian women developing technology. For more information about PretaLab, see https://www.pretalab.com/en/home

All Set For Action – An initiative for art activism that takes its starting point from which role art can play in social movements. SETTINGS is a platform for norm-creative knowledge exchange, development and inspiration that strives to highlight and create tools for change. Through the All Set For Action project, the opportunity is created for activists and artists to meet and, through art activism, create an important free zone for collective concrete action, in a politically turbulent time. Rebecca Vinthagen will talk about her work with creating an app to form a norm-creative space in the public realm through everyday Micro Actions.

About:
Silvana Bahia (BRA) is Programme Director at Olabi (www.olabi.org.br) , a social organization based in Rio de Janeiro that aims at democratizing technologies and increasing gender and racial diversity in the tech industry for a fairer and more diverse world. At Olabi, Ms. Bahia provides low-income Afro-Brazilian makers with access to technology and promotes workshops to teach young low-income Afro-Brazilian women to build technologies and to code. In addition, she heads PretaLab (BlackWomanLab) (www.pretalab.com) , a collective initiative that mobilizes Afro-Brazilian and indigenous women to engage with and develop technology against social inequalities and against racism. Ms. Bahia has also coordinated the production of the experimental short film Kbela (2015) (kbela.org), awarded “Best short on African Diaspora” by the African Movie Academy Awards (AMAA) in 2017, awarded as best African diaspora film at the 46th International Film Festival Rotterdam, in the session “Black Rebels” that focuses on African diaspora filmmakers that discuss racism as a theme in their works . She is also part of Afroflix, a collaborative streaming platform for films by black filmmakers. Academically, Ms. Bahia is a guest professor and researcher on Narratives, Technologies and Diasporic Knowledge at the Federal University of Rio de Janeiro. She is currently a visiting scholar at Lauttasaari Manor with ARMA (Anti-Racist Media Activist Alliance), a research project supported by the Kone Foundation in Finland.

Rebecca Vinthagen (SWE) is a gender theorist with long experience as a workshop and process leader. She lectures about issues regarding norm criticism, organizational development, leadership and norm-critical design. Rebecca has also worked as a project and activity leader in the field of culture, among other things with the project Genusnyfiken Gestaltning at Teater Lacrimosa, a project that led to the inspiration book she co-authored “Större än så här – Tankar kring genusnyfiken gestaltning”. She is also editor of SETTINGS books Normkreativ, Utvägar and Feminist från insidan. Rebecca works as a guest lecturer at the Master’s program in Visual Communication at Konstfack. Rebecca is also a trained in Non-Violent Communication and is a supervisor within UGL (Leadership Program for Development, Group and Leadership).

IDA deltar i AOOO nätverksträff på IASPIS

May 13, 2018home, kulturpolitik

IDA deltog i Arts Out of Office konferens den 3 maj 2018, och bidrog med en performance-poem som sammanfattade dagens program som bestod av workshops, föreläsningar, paneler och samtal. I AOOO, som arrangeras av Konstfrämjandet Stockholm med Caroline Malmström, Per Hasselberg, och Sebastian Dahlqvist deltar flera nordiska och europeiska organisationer. Eventet började med en workshop av Livia Pancu från Transit/Rumänien med överlevnadsstrategier för små konstorganisationer – hur sköra är vi inför politiska förändringar som drabbar kultursektorn allra först?  IDA skrev poemet “We have heard that..” som består av verser som fungerade som en ekokammare från dagens framställningar. Under eventet har deltagarna bidragit med krav som sedan skrevs live på ett kravlista-manifest som sedan skrevs under av alla deltagare och skickades till kulturministern.

IDA och Konstfrämjandet Stockholm bjuder till föreläsning och workshop

March 5, 2018home, kulturpolitik, policy, projekt, theory, workshops

Sedan 2016 bedriver IDA ett strategiskt arbete för ett konstfält som representerar den nutida svenska samhället. Tillsammans med Konstfrämjandet Stockholm bjuder vi till två event i mars 2018. Först, en föreläsning tisdagen den 20/03 kl 18 med Melanie Keen från Iniva i London som presenterar ett internationellt perspektiv på inkludering och representation i konstfältet. På söndag 25/03 kl 15 gör vi workshop “Vad gör “mångfald”?” där vi performativt dissekerar olika konstinstitutioners mångfaldshandlingsplaner- och policy dokument.

Att den svenska konstfältet lider av homogenitet är inget nytt. Konstfältet präglas av klasstillhörighet och strukturell rasism, vilket innebär att konstinstitutioner inte representerar det svenska samhället. En av många anledningar till detta tror vi handlar om urvalsprocesser vars smakkriterier stänger ute mångfalden av uttryck i den svenska kulturproduktionen. Fortfarande är konstnärer i diaspora verksamma i Sverige underrepresenterade på svenska kulturinstitutioner. För att motverka detta har institutioner bland annat arbetat med handlingsplaner och policydokument utifrån begrepp som “mångfald” och “inkludering”. Men rapporter och forskning visar att institutioners arbete med “mångfald” upplevs som oklar av tjänstepersoner både vad gäller definition och vad detta innebär i praktiken.

Arbetet med handlingsplaner och policydokument är vanligt inom institutioner vars metod och resultat sällan diskuteras offentligt eller redovisas. Något som behövs då dessa riskerar att ytterligare kategorisera, exkludera och legitimera en segregerad konstfält.

Med stöd från Stockholms stad.

Välkomna!

Se även Enfaldsenkäten

Välkommen på filmpremiär och boklansering 23 september på Bio Cosmopolite i Brandbergen!

September 11, 2017bok, film, home, projekt, ungdomar

Välkommen till premiären av filmprojektet Brev från Jordbro

och release av boken “Offentlig konst i Haninge – tre projekt där unga är med”
Plats: Bio Cosmopolite i Brandbergen centrum
Tid: Lördag den 23 september 12:00–14:00 (insläpp från 11:45)

Kortfilmerna visas på Bio Cosmopolite som förfilmer onsdagar och torsdagar
kl 18:30 till och med den 30 november.

läs mer här om eventet

 

Film med ungdomar i Jordbro

March 20, 2017film, home, projekt

I februari fick vi veta att vi blev valda att leda ett filmprojekt med ungdomar i Jordrbo i Haninge kommun. Vi kommer att arbeta med ungdomar i Porten, en fritidsgård i Jordbro och tillsammans kommer vi att skapa en serie kortfilmer som sedan ska visas under hela hösten på Bio Cosmopolite i Handen i Haninge kommun.

Projektet går ut på att ungdomar ska skapa egna berättelser, och att lära sig arbeta med film från idé till filmning, klippning och visning. Under våren kommer vi att hålla en serie workshops och samtal, samt besöka utställnignar och filmfestivaler och prata om film och filmskapandets betydelse för ungdomar idag.

Det kommer att bli en spännande vår för IDA!

IDAs ritual på The International Architecture & Feminisms konferens 2016 in Stockholm

December 5, 2016home, nuestras madres, projekt, workshops

 The ritual is a sacred act and interruptions dissipate energy/Ritualen är helig, avbrott skingrar energin.  

Ett bord i mitten av rummet dukades med ett vitt bomullstyg på vilket uppdragna garn- och tråd placerats. Vid varje plats låg nål och blyertspenna. Gästerna fick ett statement uppläst för sig innan hen trädde in i rummet och godta en överenskommelse. Om gästen godtog överenskommelsen blev hen inbjuden till ritualen med en välkomstdrink.  

 Runt det dukade bordet markerades en cirkel uppritad och sju vita levande ljus tändes för att hålla kvar energin och närvaron samt för att hålla ihop cirkelns syfte i detta tillfälliga utrymmet.  

 Deltagarna leddes in i cirkeln och fick sätta sig vid dukningen. När alla satt runt bordet med nålar i handen, läste vi en kort text om vad vi hade lärt oss av våra mödrar. Därefter bjöds gästerna in att berätta om sina mödrar samtidigt som de broderade in sina deras namn i det vita tyget.  

 Fingrar sökte fram garntrådar som drogs till sig. De som inte hade nålar skrev in med blyertspenna eller virkade garnet mellan fingrarna. Den första berättelsen var försiktig och följdes av en lång paus. Sedan tog en annan vid, och så småningom delade en efter en något om sin mor eller sina mödrar. Sorgsna eller fina berättelser, historier om enkla eller komplicerade relationer, nära eller avlägsna minnen om stunder och kunskaper från biologiska eller icke-biologiska mödrar, styvmödrar liksom mormödrar. Vi grät, skrattade och delade en öm stund. Den broderade duken finns kvar med våra mödrars namn som en påminnelse om deras kunskap. 

 Dagen efter läste vi från IDA ett poem om vad våra mödrar har lärt oss. Berättelserna från ritualen invävda i poemet.

/IDA 

IDA deltar i International Architecture & Feminisms (AHRA) 2016

October 10, 2016home, nuestras madres, projekt, workshops

IDA deltar i International AHRA Architecture & Feminisms-konferensen 17-19 november 2016 med den ritualbaserade workshopen NUESTRAS MADRES.

NUESTRAS MADRES (Our Mothers) is a workshop and ritual led by the art collective IDA. It is a space where we share our mothers’ stories and experiences. How has the knowledge from our mothers help us survive in society?

The discussions en la mesa (over the kitchen table) are a daily political act in many Latin American families. Even though the role of the mother and hir knowledge are usually connected to the home, they also take part in the construction of political subjects.

Inspired by these discussions, IDA will create a ritual where those stories that are rarely acknowledged in the public sphere become part of a larger narrative transmitted through reading, writing and reflection. Storytelling becomes a cathartic element where we share our mothers’ and our mothers’ mothers’ stories and experiences. As a method, the ritual creates a temporary collectivity.

Through NUESTRAS MADRES, IDA investigates issues in private and public space connected to gender norms and knowledge transfer.

NUESTRAS MADRES understands that a person has had or may have one or several mothers. A mother in this context does not need to be biological.

If you wish to participate, send us an email to lasmadres@i-d-a.se.
Limited availability.

Förstudie till ett arkiv om konst och diaspora i Sverige

September 18, 2016home, projekt

I juni fick vi besked från Kulturbryggan att förstudien för projektet "Arkivet för diasporisk konst: en avkoloniserande blick på svensk konst" beviljats med startstöd.

Projektet är en förstudie inför ett större undersökande konstnärligt projekt vilket ska lyfta fram berättelser från diasporan i svensk konstfält. Historier som tidigare inte fått utrymme i offentligheten lyfts fram och formar ett arkiv för svenska konstnärer i diasporan. Detta arkiv ska byggas tillsammans med konstnärer som delar vår erfarenhet av transkulturalitet, och som befinner sig inom diasporan.

Projektet använder sig av ett avkoloniserat perspektiv. Inom ramen för förstudiet för IDA en dialog med en svensk konstsamling och Sveriges konstinstitutioner kring representation.

Approaching decolonisation in Sweden – a pre-study for a Diaspora archive of the future

September 17, 2016home, theory

“Within different genealogies of re-existence ‘artists’ have been questioning the role and the name that have been assigned to them. They are aware of the confinement that Euro-centered concepts of arts and aesthetics have imposed on them. They have engaged in transnational identities-in-politics, revamping identities that have been discredited in modern systems of classification and their invention of racial, sexual, national, linguistic, religious and economic hierarchies. They have removed the veil from the hidden histories of colonialism and have rearticulated these narratives in some spaces of modernity such as the white cube and its affiliated branches. They are dwelling in the borders, sensing in the borders, doing in the borders, they have been the propellers of decolonial transmodern thinking and aesthetics.”
– The Center for Global Studies and Humanities

In 2011, The Center for Global Studies and Humanities at Duke University issued the “Decolonial Manifesto” outlining the configuration of a “transmodern world” that attempts to reconfigure the 500-year history of modern coloniality and its aftermaths. A remarkable feature of what we call the “decolonizing turn” in the arts is the creativity emerging from the Global South and the political consequences of “independent thoughts and decolonial freedoms in all spheres of life.” Decoloniality touches not only political spheres but also philosophical and aesthetic dimensions, and as such influence the “re-existence in artistic practices all over the world.” Decolonization engages with imperialism and colonialism at every level. This new political and sensible régime calls for an affirmation of multiple transnational identities in their confrontation with global tendencies to flatten difference and homogenize knowledge. It acknowledges the diversity of human creative potential and “aims at appropriating differences instead of celebrating them.” (Mignolo et. al. 2011)

Art is constantly “discovering” and positioning itself about what is considered not having aesthetic value (Bydler 1999, Lagerqvist 2000, hooks 1995). Knowledge production and knowledge structures follow a Western and Anglo-saxon thinking. As such, the history of Western art is hierarchical: what is approved as good taste is separated from what is considered not good taste (Bourdieu, 2000)

The year 2006 was designated as the year of cultural diversity (Mångkulturåret) in Sweden with directives issued by the government. The guidelines aimed to encourage institutions to change historically homogeneous structures through self-awareness and introducing cultural inclusion in its programs and among its staff (SOU 2005:91). Reports from the Multicultural center, the Swedish Exhibition Agency, the Authority for Cultural Analysis among other publicly funded agencies, show that the year of cultural diversity did not change the representation, nor the so-called “diversity” in cultural life or institutions. A follow-up report published recently points out that the field of culture, and especially the fine arts, is as homogenous as it was one decade ago.

Despite these efforts and despite an increased awareness of issues of diversity in society, social justice for marginalized artists has therefore not yet been achieved. In interviews with persons holding high positions in the art field, one respondent expresses that “immigration” amounts to new influences in the arts. This is contradicted by another interview: “The art world embraces differences and originality but it is sometimes scarily homogenous” (Furumark 2004:120). There is a big difference in being an “international artist” as opposed to an ”immigrant artist” – the former is part of a globalised art scene while the latter means that the “artist has not achieved to cross the national border.” (Narea 2004:141)

Cajsa Lagerkvist, a Swedish museum researcher, suggests that it can be easier to be accepted in some projects if the so-called “immigrant artist” alludes to the notions of exoticism and difference – and this is true of most projects that somehow are about the Other. Lagerkvist calls this “the ethnic pigeon-hole” and states that artists may experience the fact that they must ”explain or motivate their work in a way that signals to special treatment” (Lagerqvist 2000:47). “The ethnic pigeon-hole” in itself can differentiate the artist in a conception of what is different and not seen as good taste. The “racialised” artist is thus trapped twice: s/he should assure his/hers Swedishness as well as avoid becoming “ethnified” or accepted into an exhibition or program as the alibi for “diversity.” To mitigate this, we will use decolonizing strategies that could promote a different view on otherness, one that de-marginalizes the excluded artist by shifting the cultural paradigm under which artists operate.

We believe that the failure of the politics of diversity in Sweden is due to an ontological problem. Since politics of and the words used as diversity, multiculturalism and cultural integration policies are determined by the State or institutions, any attempt to “fix” the diversity problem under this paradigm is bound to fail. Decolonial thinking rather looks at the issue of lack of representation that is generated from the bottom up, modes of coexistence and movements of emancipation within a pluriversal world (as opposed to an imperialistic universalism) as a means to dismantle colonial divides. Faced with a rapidly diversifying population, what is needed in Sweden is an epistemic shift in how aesthetic experiences are felt, talked about, listened to, and opened up to embrace the multiple aesthetic universes already in a state of becoming in the country.

We can clearly see that there is a hierarchy in the art field, a construction by institutions, curators and critics using taste as an alibi. We are interested in mapping how this hierarchy is produced and reproduced. We are interested in artistic strategies and aesthetic expressions that challenge the canon purpose.

The question of knowledge production will also be addressed through looking at how art institutions form their identity in society. What are the concepts used by institutions in exclusion mechanisms? We will let institutions answer our Mono-cultural Survey where we challenge representation within their staff and program as well as the institutions art collection. How can we address the marginalized narrative as central without using and reproducing already existing power structures? How can we transcend notions of center-periphery without having to substitute it with another binary force? How can the language of artistic practice be fragmented? The project’s position is that language permeates power structures in society. Is it possible to begin a process of decolonisation in the arts through a change in language? We are interested in the narratives of the marginalized as central art-historical accounts.

The collective practices we intend to enact with invited artists with transcultural and transnational backgrounds seeks to make these homogenizing tendencies in the arts even more palpable. We are interested in developing creative strategies alongside practitioners who share an affinity with decolonial subjectivities.

Our common challenge is to deconstruct and redefine the very definition of “aesthesis” by a two-pronged approach. First, the re-valuation of that which has been made invisible or denied validity according to a hegemonic order in the arts; and second, a critical intervention in the world of the contemporary arts. These strands run in parallel with philosophical and academic developments in decolonial thinking aiming to open up spaces and discourses within a world view where there should be enough space for everyone to live a full existence within a pluriversal sensible régime. First, we must ask ourselves: how have our minds been colonized by hegemonic thinking? Can we, while working with this issue, decolonize our own minds?

Estella Burga, Macarena Dusant, Isabel Löfgren
March 2016