IDA deltog i Arts Out of Office konferens den 3 maj 2018, och bidrog med en performance-poem som sammanfattade dagens program som bestod av workshops, föreläsningar, paneler och samtal. I AOOO, som arrangeras av Konstfrämjandet Stockholm med Caroline Malmström, Per Hasselberg, och Sebastian Dahlqvist deltar flera nordiska och europeiska organisationer. Eventet började med en workshop av Livia Pancu från Transit/Rumänien med överlevnadsstrategier för små konstorganisationer – hur sköra är vi inför politiska förändringar som drabbar kultursektorn allra först?  IDA skrev poemet “We have heard that..” som består av verser som fungerade som en ekokammare från dagens framställningar. Under eventet har deltagarna bidragit med krav som sedan skrevs live på ett kravlista-manifest som sedan skrevs under av alla deltagare och skickades till kulturministern.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *