I juni fick vi besked från Kulturbryggan att förstudien för projektet "Arkivet för diasporisk konst: en avkoloniserande blick på svensk konst" beviljats med startstöd.

Projektet är en förstudie inför ett större undersökande konstnärligt projekt vilket ska lyfta fram berättelser från diasporan i svensk konstfält. Historier som tidigare inte fått utrymme i offentligheten lyfts fram och formar ett arkiv för svenska konstnärer i diasporan. Detta arkiv ska byggas tillsammans med konstnärer som delar vår erfarenhet av transkulturalitet, och som befinner sig inom diasporan.

Projektet använder sig av ett avkoloniserat perspektiv. Inom ramen för förstudiet för IDA en dialog med en svensk konstsamling och Sveriges konstinstitutioner kring representation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *