PROJEKT

Förstudie för ett Diaspora-konstarkiv

Förstudie för ett Diaspora-konstarkiv

Nuestras Madres

Nuestras Madres

Enfaldsenkäten

Enfaldsenkäten

Brev från Jordbro

Brev från Jordbro

Research Trip to NYC

Research Trip to NYC
OM OSS | ABOUT US

IDA (Institutet för Diaspora och Avkolonisering) är sedan 2016 en fristående konstgrupp baserad i Stockholm, och består av Estella Burga, Macarena Dusant och Isabel Löfgren.

IDA inspireras av ett avkoloniserat (descolonializada, decolonized) perspektiv för att närma sig frågor kring maktstrukturer inom konsten. Det innebär att både identifiera exkluderingsmekanismer och förstå de strategier som används av konstnärer marginaliserade av systemet. IDA förenas av erfarenheter kring migration, främmandeskap, transkulturalitet och assimilering. 

IDA undersöker kunskapsformationer och kunskapsproduktioner inom samtidskonst, genom begrepp som bland andra diaspora, kreolisering och avkolonisering, med syftet att reflektera och föra en diskussion kring konstens strukturella system ur ett konstnärligt- och kulturellt perspektiv. Kan vi skriva en annan konsthistoria? 

IDAs konstnärliga arbete innefattar bl.a. workshops, texter, visuell gestaltning i bild och form, konstnärlig forskning och diskussion. 

Förkortningen IDA konnoterar, på svenska, ett kvinnligt könat namn.  På spanska betyder det en riktning - ida y vuelta - som kan komma tillbaka, vilket bär en bumerangisk tanke - att riktas mot något för att sedan vända.

 

IDA (Institute for the Decolonization of Art) is an art collective based in Stockholm since 2016 with Estella Burga, Macarena Dusant and Isabel Löfgren. 

IDA approaches issues in power structures within contemporary art from a decolonized perspective. This entails the identification of mechanisms of exclusion and understanding which strategies are being used by marginalized artists, artist groups and collectives with which IDA shares a background of migration, outsiderness, transculturality and assimilation.

IDA investigates knowledge structures and knowledge production in contemporary art through concepts such as diaspora, creolization and decolonization with the aim to reflect and initiate discussions about art's structural system from an artistic and cultural perspective. How can we write another(other) art history(ies)?

IDA's name works paradoxically by connotating, in Swedish, a woman's name "Ida." In Spanish and Portuguese, the word ida means "the way to somewhere," a spatial direction of to and fro when couple with the ability to return: ida y vuelta/ida e volta. People with double identities always find themselves in an in-between state, back and forth into a foreignness.

See more information in English here >>

BLOG
Activism, Vulnerable Bodies, Art, and Technology

Activism, Vulnerable Bodies, Art, and Technology

February 8, 2019

On February 9th, 2019, we have invited two incredible and inspiring activists and researchers from Brazil and Sweden for a panel discussion and workshop about activism, vulnerable bodies, art and technology featuring the Afro-Brazilian activist, researcher and social organizer Silvana Bahia, creator of PretaLab in Rio de Janeiro, and Rebecca Vinthagen, director of SETTINGS, and the project … Read More

IDA deltar i AOOO nätverksträff på IASPIS

IDA deltar i AOOO nätverksträff på IASPIS

May 13, 2018

IDA deltog i Arts Out of Office konferens den 3 maj 2018, och bidrog med en performance-poem som sammanfattade dagens program som bestod av workshops, föreläsningar, paneler och samtal. I AOOO, som arrangeras av Konstfrämjandet Stockholm med Caroline Malmström, Per Hasselberg, och Sebastian Dahlqvist deltar flera nordiska och europeiska organisationer. Eventet började med en workshop … Read More

IDA och Konstfrämjandet Stockholm bjuder till föreläsning och workshop

IDA och Konstfrämjandet Stockholm bjuder till föreläsning och workshop

March 5, 2018

Sedan 2016 bedriver IDA ett strategiskt arbete för ett konstfält som representerar den nutida svenska samhället. Tillsammans med Konstfrämjandet Stockholm bjuder vi till två event i mars 2018. Först, en föreläsning tisdagen den 20/03 kl 18 med Melanie Keen från Iniva i London som presenterar ett internationellt perspektiv på inkludering och representation i konstfältet. På söndag 25/03 kl 15 gör vi workshop “Vad … Read More

Film med ungdomar i Jordbro

Film med ungdomar i Jordbro

March 20, 2017

I februari fick vi veta att vi blev valda att leda ett filmprojekt med ungdomar i Jordrbo i Haninge kommun. Vi kommer att arbeta med ungdomar i Porten, en fritidsgård i Jordbro och tillsammans kommer vi att skapa en serie kortfilmer som sedan ska visas under hela hösten på Bio Cosmopolite i Handen i Haninge … Read More

IDA deltar i International Architecture & Feminisms (AHRA) 2016

IDA deltar i International Architecture & Feminisms (AHRA) 2016

October 10, 2016

IDA deltar i International AHRA Architecture & Feminisms-konferensen 17-19 november 2016 med den ritualbaserade workshopen NUESTRAS MADRES.NUESTRAS MADRES (Our Mothers) is a workshop and ritual led by the art collective IDA. It is a space where we share our mothers’ stories and experiences. How has the knowledge from our mothers help us survive in society?The discussions en la mesa (over the … Read More

Förstudie till ett arkiv om konst och diaspora i Sverige

Förstudie till ett arkiv om konst och diaspora i Sverige

September 18, 2016

I juni fick vi besked från Kulturbryggan att förstudien för projektet “Arkivet för diasporisk konst: en avkoloniserande blick på svensk konst” beviljats med startstöd.Projektet är en förstudie inför ett större undersökande konstnärligt projekt vilket ska lyfta fram berättelser från diasporan i svensk konstfält. Historier som tidigare inte fått utrymme i offentligheten lyfts fram och formar … Read More

Approaching decolonisation in Sweden – a pre-study for a Diaspora archive of the future

Approaching decolonisation in Sweden – a pre-study for a Diaspora archive of the future

September 17, 2016

“Within different genealogies of re-existence ‘artists’ have been questioning the role and the name that have been assigned to them. They are aware of the confinement that Euro-centered concepts of arts and aesthetics have imposed on them. They have engaged in transnational identities-in-politics, revamping identities that have been discredited in modern systems of classification and … Read More