PROJEKT

Nuestras Madres

Nuestras Madres

Förstudie för ett Diaspora-konstarkiv

Förstudie för ett Diaspora-konstarkiv

Enfaldsenkäten

Enfaldsenkäten

Brev från Jordbro

Brev från Jordbro
BLOG
Film med ungdomar i Jordbro

Film med ungdomar i Jordbro

March 20, 2017

I februari fick vi veta att vi blev valda att leda ett filmprojekt med ungdomar i Jordrbo i Haninge kommun. Vi kommer att arbeta med ungdomar i Porten, en fritidsgård i Jordbro och tillsammans kommer vi att skapa en serie kortfilmer som sedan ska visas under hela hösten på Bio Cosmopolite i Handen i Haninge … Read More

Approaching decolonisation in Sweden – a pre-study for a Diaspora archive of the future

Approaching decolonisation in Sweden – a pre-study for a Diaspora archive of the future

November 17, 2016

“Within different genealogies of re-existence ‘artists’ have been questioning the role and the name that have been assigned to them. They are aware of the confinement that Euro-centered concepts of arts and aesthetics have imposed on them. They have engaged in transnational identities-in-politics, revamping identities that have been discredited in modern systems of classification and … Read More

IDA deltar i International Architecture & Feminisms (AHRA) 2016

IDA deltar i International Architecture & Feminisms (AHRA) 2016

October 10, 2016

IDA deltar i International AHRA Architecture & Feminisms-konferensen 17-19 november 2016 med den ritualbaserade workshopen NUESTRAS MADRES. NUESTRAS MADRES (Our Mothers) is a workshop and ritual led by the art collective IDA. It is a space where we share our mothers’ stories and experiences. How has the knowledge from our mothers help us survive in society? The discussions en la … Read More

Förstudie till ett arkiv om konst och diaspora i Sverige

Förstudie till ett arkiv om konst och diaspora i Sverige

September 18, 2016

I juni fick vi besked från Kulturbryggan att förstudien för projektet “Arkivet för diasporisk konst: en avkoloniserande blick på svensk konst” beviljats med startstöd. Projektet är en förstudie inför ett större undersökande konstnärligt projekt vilket ska lyfta fram berättelser från diasporan i svensk konstfält. Historier som tidigare inte fått utrymme i offentligheten lyfts fram och … Read More